Usluge

Projektovanje

Ovdje Vaše ideje postaju stvarnost. Na papiru. Od Idejnog rješenja do Glavnog projekta, sve u skladu sa novim “Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata”.

Projekti enterijera, 3D modeli .

Naša usluga je interaktivna, jer mi komuniciramo sa Vama i čujemo Vaše zahtjeve.

Upravljanje projektima

Upravljanje projektima je široka oblast koja se ne može definisati jednom rečenicom. Svakako, u jednoj rečenici možemo reći da mi : planiramo, pratimo, kontrolišemo i zatvaramo svaku fazu građevinskog projekta.

Naša dužnost je da projekat uradimo na vrijeme, shodno utvrđenoj dimaici radova i u okviru budžeta, a sa najvećim kvalitetom. Mi smo tu da dobijete najpovoljniji gotov proizvod, a u najkraćem mogućem roku. Naša uloga je i da predvidimo sve rizike, preuzmemo odgovornost i izvedemo cijeli građevisnki projekat u koordinaciji sa našim partnerima ( svakako prepoznatljivog kvaliteta i prema visokom standardima), kao i kompletna komunikacija sa svim mnogobrojnim učesnicima tokom cijelog procesa.

Rezultat ovakvog pristupa je zadovoljan Klijent , koji tokom cijelog procesa ( koji podrazumijeva konstantnu saradnju i komunikaciju sa dobavljačima materijala, podizvođačima, ostalim partnerskim specijalizovanim firmama/MEP kompanije i sl.) komunicira isključivo i jedino sa nama.

Ukratko: Mi radimo sav posao.

Konsalting

Možemo da pružimo sve odgovore vezano za aktuelnu legalizaciju u Crnoj Gori, a sve u skladu sa novim “Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata”.

Konsalting u oblasti investiranja i nekretnina.

Konsalting vezan za upravljanje vremenom ( dinamikom) i troškovima na projektu. Mi smo tu da zajedno sa Vama riješimo nedoumice vezano za dinamiku izvođenja radova, kao i procjenu trškova i fiansijsku analizu Vašeg projekta.

Konsalting “na licu mjesta”. Naši inžejeri su na raspolaganju za konsultacije na licu mjesta i izlazak na teren, kako bi riješili i otklonili eventualne dileme vazne ili za projektovanje ili za izvođenje radova.

Na kraju, mi smo tu da prepoznamo, umanjimo i elimišemo Vaše rizike na projektu.